Lena Shafir Creative Consultancy

Beelddenken

“Het aantrekkelijke van een beeld is dat het veel gedachten, herinneringen en emoties kan oproepen, die elk weer tot nieuwe ideeën kunnen leiden. De emoties bij een afbeelding komen meestal direct, zonder dat we er eerst over nadenken.

Terwijl we bij woorden vaak eerst de zin op ons moeten laten inwerken. De emotie is doorgaans sneller dan de gedachte. Dat is de kracht van beeldtaal. We kunnen daar effectief van gebruikmaken om bijvoorbeeld een discussie te verrijken.”
— Jeff Gaspersz, Nieuwe ideeën, nieuwe kansen. Bereik je doelen met creativiteit. Spectrum, 2008

Beelden spreken tot de verbeelding

Beelddenken

Voor veel mensen staat communicatie gelijk aan taal. Ze drukken zich uit met woorden en begrippen. Dat geldt zeker voor beleidsmakers, bestuurders, adviseurs en politici. Vaak is hun gedachtenuitwisseling abstract en in het ergste geval stroperig.

 

Goed gekozen beelden hebben de kracht dat te doorbreken. Beelden spreken tot de verbeelding, het woord zegt het al. Met beeld spreek je de rechter hersenhelft aan, de creatieve, emotionele en associatieve kant van het brein. Daarmee doorbreek je vaste denkpatronen. Mensen worden losser en krijgen toegang tot nieuwe ideeën. Vaak ontstaat er ook meer zicht op wat mensen verbindt.

Werken met beelden

Eén beeld is het begin van 1000 ideeën

Onderzoek van hoogleraar Victor Lamme wijst uit dat goed gekozen beelden de stemming in een groep kunnen beïnvloeden. In 2012 heb ik voor het LEF Future Center van Rijkswaterstaat beeldseries samengesteld op basis van Lamme’s onderzoekskwadranten. De series maken het mogelijk om een sfeer te scheppen waarin mensen creatiever worden (divergent) of om hen te laten focussen en consensus te bereiken (convergent).

Met MRI-scans kan Victor Lamme zien wat iemands brein ergens van vindt. In dit filmpje onderzoekt hij hoe het brein van Ronald Plasterk reageert op onder meer impressionisten, oude meesters, klompen, kroketten, sushi, Wim Kok, Barack Obama, erotiek en kaas.

Creativiteit aanboren

Hoe ik de beelden inzet, verschilt per specifieke situatie. Het gaat er vooral om die beelden te kiezen, die nieuwe perspectieven openen.

 

In een Design Thinking-traject komen de beelden aan bod tijdens de divergerende sessies, waarin het gaat om het aanboren van nieuwe opties.
Daarnaast organiseer ik aparte sessies waarin het werken met beelden centraal staat: beeldinterventies. Na een voorgesprek ontwerp ik een beeldenreeks of een beeldverhaal dat het mogelijk maakt om een specifieke problematiek op een verfrissende manier te benaderen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de deelnemers aan de slag gaan met kernwaarden-kaarten – met als resultaat dat er een helderder beeld ontstaat van gezamenlijke waarden.

Werken met beelden voor verfrissende inzichten

Middelgrote gemeente:
”Het inzetten van ’onpartijdige’ beelden verrijkte de discussie zodanig dat we aan het slot van de interventie een doorbraak  hadden” – de burgemeester

Ideeen voor nieuwe organisatiestructuur door beelddenken

Rechtbank:
”De associatieve beelden maakten dat we al heel snel tot nieuwe denkbeelden kwamen voor nieuwe organisatiestructuur. Zo’n
concreet resultaat in één dag: dat hadden we totaal niet verwacht” – deelnemende rechter

Concrete resultaten met beelddenken
Vogelzwerm op kaart

Contact

Lena Shafir
+31 6 20 976 000
lena@lenashafir.com