Lena Shafir Creative Consultancy

Design Thinking

Creëert toegang tot nieuwe oplossingen

“Most people make the mistake of thinking
design is what it looks like. People think it’s this veneer — that the designers are handed this box and told, ’Make it look good!’ That’s not what we think design is. It’s not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”
— Steve Jobs

Design Thinking Methode

Het toepassen van designprincipes bij strategie en innovatie maakt organisaties succesvoller. Kijk maar naar bedrijven als Apple, Coca-Cola, IBM, Nike en Procter & Gamble.

 

Zij passen design niet alleen toe bij het ontwerpen (of verfraaien) van een product, design is bij deze bedrijven een onderdeel van de manier van denken. Het speelt een essentiële rol op allerlei terreinen: van tools, systemen, producten en procedures tot strategieontwikkeling en organisatieverandering – zowel bij innovaties als bij het optimaliseren van bestaande processen.

 

De Design Thinking methode is gericht op het vinden van oplossingen en op concrete acties om die te realiseren. Het is een interdisciplinaire activiteit, vaak dwars door bestaande organisatiestructuren heen. Design Thinkers gebruiken daarbij zowel hun logische linkerhersenhelft (organiseren, analyseren) als de meer creatieve en intuïtieve mogelijkheden van hun rechterhersenhelft.

workshop design thinking

De kracht van Design Thinking in uw organisatie

De kracht van Design Thinking zit in het werkproces. Dat is prettig gestructureerd, terwijl het alle ruimte laat voor ontdekkingen, die ook nog eens verrassend vaak werkelijk te implementeren zijn.

 

Ik motiveer deelnemers om creatiever en associatiever naar de werkelijkheid te kijken. Daar is niets zweverigs aan: de methode doet slechts een beroep op andere informatie dan waar mensen van zichzelf al makkelijk toegang toe hebben: het gaat ook om beelden, nieuwe zienswijzen. Deelnemers stellen zich vragen: waarom doen ze wat ze doen, op de manier waarop ze het doen, zou het ook anders kunnen?

Design Thinking fase 2 filteren (convergeren)

Meer dan andere Design Thinkers gebruik ik Beelddenken om de creativiteit aan te boren. Goed gekozen beelden kunnen vastgelopen (gedachte)processen doorbreken. Hoe ik beeld inzet, verschilt per situatie.

 

Door eerst te divergeren (zoveel mogelijk ideeën genereren) en daarna te convergeren (ideeën selecteren en clusteren) ontstaan er nieuwe ideeën. Vervolgens gaan we de verzamelde ideeën valideren, om te zien wat werkelijk bruikbaar is.

 

Dit proces herhaalt zich vaak een aantal keren, omdat er nieuw zicht ontstaat op de oorspronkelijke uitgangspunten: er komen nieuwe richtingen in beeld, die er om vragen onderzocht en getest te worden.

 

Het is een circulair, zich herhalend proces, waarin u gaandeweg meer zicht krijgt op een nieuwe richting.

 

De Design Thinking methode toepassen in uw organisatie

Wilt u meer weten over hoe u de Design Thinking methode kunt toepassen in uw organisatie? Neem gerust contact op met mij voor een vrijblijvend gesprek.

Design Thinking fase 4 oplossingen (convergeren)
Design Thinking oplossingen bedenken

Gemeente Den Haag, Leadership Lab:
”Door de sessies met Lena heb je mij geïnspireerd om op een andere manier naar oplossingen voor vraagstukken of verbeteringen te kijken. (…)

 

Het voortdurend zoeken naar verbeteringen spreekt mij aan. Geen punt zetten maar steeds een nieuw begin creëren.”

 

”Het gaat niet over het antwoord willen hebben, maar over de vragen durven stellen en met elkaar zoeken. Hierdoor kom je tot heel andere gesprekken.”

Rijkswaterstaat, Schiphol, Prorail, Port Rotterdam, TU Delft, Vitens
en de koepel NG Infrastructures:

 

”Ik begrijp na de sessies met Lena waarom we eigenlijk niet met elkaar kunnen praten. Daarvoor in de plaats kwam een onderzoekende houding, openheid en reflectie.”

 

”Lena bracht ons in doelgerichte sessies tot een heel andere, gezamenlijke zienswijze op het probleem waar het multidisciplinaire team al maanden over praatte. Hierdoor hebben we in vijf weken grote stappen in het ontwikkelproces kunnen zetten.”

Contact

Lena Shafir
+31 6 20 976 000
lena@lenashafir.com